Best selection of premium Joomla 1.6 templates

Nevezetességek, látnivalók.

 

Belváros

Csongrád legrégebbi városrésze a Tisza délnyugatról keletre kanyarodó ágában található. A folyó és a Bökény nevű településrész egykori mocsaras, nádas területe védelmet nyújtott az itt lakóknak. Azonban a település fejlődésének irányát is megszabta, hiszen csak nyugat felé terjeszkedhetett tovább. A város központja is áthelyeződött. A Belsőváros elnevezés utal a központhoz viszonyított elhelyezkedésére. A Belsőváros az Alföld egyetlen népi műemlékegyüttese, ma 37 épületegységből áll. A műemléki védettség alatt álló házak alapjait, falait 200-300 évesre becsülik. A falak készítésének módja alapján látható patics-, vert és vályogfalú ház.

 

 

Tetejüket náddal borították. Többségük állóhézagos deszkaoromzatú volt, melynek díszét a vízvezető deszka és tartójának csipkézett széle, a kis világító ablak formája, fölé rakott ciráda adta. A Belsőváros lakói hajósok, hajóácsok, halászok, kisparasztok és kubikosok voltak.

 

Szent Rókus-templom

Az 1722 - ben épült barokk templom patrónusa eredetileg a Nagyboldogasszony volt. A hagyomány úgy tartja, hogy a csongrádiak az 1738 - as pestisjárvány kitörésekor Szent Rókushoz ( a járványos betegségekben szenvedők védőszentjéhez ) imádkoztak oltalomért és a járvány csodás módon megszűnt. Ennek emlékére épült a fogadalmi templom, a mai Nagyboldogasszony - templom. Az áj templom félpülte után a belvárosi templomot szentelték fel Szent Rókus tiszteletére 1784 - ben.

 

 

 

 

 

Körös-Torok

Alacsony nyári vízálláskor lapos tengerpartokra emlékeztető homokfövény fogadja az ide látogatókat. A Tisza bal partján és a Körös jobb partján kezdődik a helyileg védett Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület. A Körös-torkolata minden évszakban csodálatos panorámával fogadja az ide érkezőket.

 

 

Nagyboldogasszony - Templom

Az érett barokk stílusában épült Nagyboldogasszony - templomot 1769 - ben szentelték fel, helyén eredetileg temető volt. Első tornya 1784 - ben épült, 1785 - ben toronyórát és harangot is kapott. 1888 - ban épült ma is látható, magasabb tornya. Az 1910 - es években belsejét jelentősen átalakították. Nagy és szép orgonálya messze földön híres.

 

 

 

Városháza

A régi , 1780 körül épült városháza helyére Piroska János ( 1894 - 1987 ) polgármester kezdeménye - zésére Csókási Ferenc városi főmérnök tervei alapján épült meg a ma is látható épület 1935 és 1937 között. Az épület egyik jellegzetessége az erdélyi stílusú homlokzat. A régi hivatal előtt állt a " publikáló kő" amelyről Kossuth Lajos is mondott beszédet 1848 - ban.

 

 

 

Batsányi János Gimnázium

A gimnázium épülete Ybl Lajos tervei alapján szecessziós stílusban 1914 - ben készület el. A tanítás csak 1920 - ban kezdődött meg benne, mivel a háború alatt a Vörös Kereszt használta, mint kórházat. Kezdetben polgári fiúiskolaként funkcionált, majd 1920 - ban itt kapott helyet a Szent Imre Gimnázium is, ami 1926 - igszentesi szakmai felügyelet alatt állt. 1949 - ben a Batsányi János Gimnázium nevet kapta.

 

 

 

Serház - zugi Holt Tisza

Az 1888. évi árvíz után a Tisza város alatti szakaszát megpróbálták levágni. A Tisza "öntörvényűség" és szeszélyességét jól mutatja, hogy az elkészült gátátvágást nem foglalta el a folyó, hanem egyszerre az új és a régi mederben is folyt, de a fő folyórész az eredeti mederben is maradt.

 

 

Csak másfél évtized múltán, újabb mesterséges beavatkozásokkal sikerült rákényszeríteni a folyóra, hogy megváltoztassa irányát. Az így kialakult Serház - zugi Holt - Tisza a horgászok kedvelt helye és a vízi sportélet központja, sőt több védett állat - és növényfaj otthona.

 

 

Szentháromság tér

A Szentháromság tér sokáig egy üres kissé sivár vásártér volt. Csongrád vezetősége az 1920 években igyekezett a város központját szebbé tenni, a parkosítás mintegy tíz éves munkája is ekkor kezdődött. A "nagypark" egyik legmeghatározóbb eleme lett mára. Árnyas fái alatt jólesik a séta. Játszótere, pedig a gyermekeket csábítja önfeledt játékra.

 

 

 

Tari László Múzeum

A csongrádi Tari László Múzeum 1957 - ben költözött mai helyére, a Vida ügyvéd család egykori polgári házába. A Múzeum névadója dr. Tari László amatőr helytörténész, a várostörténeti kutatások egyik legkiemelkedőbb alakja. A Múzeum régészeti, történeti és naprajzi tárgyú állandó kiállításai mellett évi 4 - 5 időszaki tárlattal várja látogatóit.

 

 

 

Református Templom

Városunk kisszámú, ám lelkes református közössége 1937 - ben kapott templomot Antal Endre szentesi szüleésű építészmérnök tervei alapján.

 

 

 

A klasszikus és modern formákat ötvöző épület puritán, minden díszítés nélküli egyszerőségével arányos architektúrájára helyezi át a hangsúlyt.

 

 

Pontomhíd ( fahíd )

A napjainkra muzális értékűvé vált pontonhíd eredetijét 1896. augusztus 30 - ra állították fel, hogy összeköttetést biztosítson a város és a nagyréti birtokok között. A híd még mindig rendkívül fontos kapocs, hisz ez az egyetlen, többé - kevésbé állandó útvonal, amely segítségével a Nagyrét, valamint a Dél - Tiszazug falvai Csongrád felől megközelíthetők.

 

 

 

Szent János kút

A téren álló Nepomuki Szent János-kutat - egy korábban itt állt Szent János-szobor helyén - Máté István készítette 1987-ben.